Israel Hayom

יוצאי בלארוס לשר לפיד: "אל תתמוך במשטר לוקשנקו"

- דוד ברון

קבוצה של יוצאי בלארוס ביש ראל שיגרה פנייה לשר החוץ יאיר לפיד בבקשה לבחון מחדש את עמדת ישראל כלפי משטר לוקשנקו, ול צמצם את שיתופי הפעולה עימו. את המכתב יזמו איירין גורביץ' ואנשי קבו צת RAZAM )"ביחד"(. במכתב, שחתום גם בידי אישי ציבור ישראלים יוצאי בלארוס, עלתה התלו נה כי ישראל מתעלמת באופן שיטתי מהרדיפה ומהדיכוי במולדתם: "ממשלת ישראל הקודמת התעלמה מהמצב החמור בנוגע לזכויות האדם בבלארוס. מדובר בדיכוי חסר תקדים של אזרחי המדינה - לאחר זיוף הבחירות לנשיאות בקיץ ,2020 נאסרו לתקופות שונות כ 35 אלף איש, כ 500 מהם הוכרו כאסירים פולי טיים". בין העצורים והמוחים בהפגנות הענק היו גם אזרחים ישראלים.

טענה נוספת שעלתה היא שעמדת ישראל אמנם ניטרלית באופן מוצהר, אך בפועל מדובר בתמיכה לכל דבר: "הש גריר הישראלי, אלכס גולדמן שיימן, לוקח חלק בפעילויות שיזם המשטר, מתראיין לכלי התקשורת התומכים במ שטר, ומדבר על העמקת שיתוף הפעולה בין ישראל לבלארוס". מחברי המכתב מבקשים לבחון מחדש את שיתופי הפ עולה הישראליים עם המשטר בדברים שאינם קשורים לעלייה לישראל ובהגנה על האינטרסים הישראליים בבלארוס. עד לשעת סגירת העיתון לא נמסרה תגובת משרד החוץ לידיעה.

 ??  ?? הפגנה נגד משטר לוקשנקו בבלארוס
הפגנה נגד משטר לוקשנקו בבלארוס

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel