Israel Hayom

מחשש להדלפות: המבקר והיועמ"ש גיבשו נוהל סודיות

לקראת הדו"ח על הטיפול בקורונה: במשרד המבקר הוחתמו על הנוהל החדש ● העובדים: "נעלבים מחוסר האמון"

- יאיר אלטמן

מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן, נפגש לאחרונה עם היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, עקב בקשות של פקידי ציבור בכירים וכן של בכירים במערכת הפוליטית, להופיע בפניו בטרם יפרסם משרד המבקר את הדו"ח על התנהלות משבר הקורונה.

החשש הוא כי ממצאי הבי קורת יודלפו, וזאת לפני שיגובשו מס קנות כלשהן לג ביהם. היועץ הציע למבקר לאמץ נוהל המחייב את עובדי הביקורת שיעס קו בעניין לחתום על הליך שמירת סודיות. כידוע, מבקר המדינה שוקד בימים אלו, בין השאר, על דו"חות העוסקים בניהול משבר הקורונה. גורמים במשרד מבקר המדינה אומרים כי דו"חות אלו צפויים להתפר סם בחודשים הקרובים לציבור. לקראת פרסום הדו"חות ולנו כח מקרים בעבר, שבהם הוד לפו פרטים ממצאי הביקורת בטרם אושר פרסומם, החליט מבקר המדינה לאמץ את נוהל היועמ"ש.

"הנהלה מושחתת"

ל"ישראל היום" נודע כי לפני כחודשיים ביקש מבקר המדינה להיפגש עם היועמ"ש לממשלה והתרעם בפניו על ההדלפות ממשרדו וביקש את עצתו. בפגי שה זו הציע היועמ"ש את הנוהל. עוד נודע כי לפני כשבוע החליט מבקר המדינה לאמץ את הנוהל והנחה את מנהליו להחתים את עובדי הביקורת הרלוונטיים. הבקשה גרמה לתסיסה בקרב העובדים, אשר התלוננו כי הדבר משדר חוסר אמון כלפיהם, וחל קם אף סירבו לחתום על המסמך. אחד מהם אף טען כי הנהלת המ שרד מושחתת, וכי כל עוד לא תשנה את דרכיה הוא יפנה ליו"ר הכנסת בדרישה לחקור התנהלות לא תקינה של הנהלת המשרד.

חשש המבקר מגיע משום שב כמה מקרים בעבר הודלפו מתוך משרד המבקר ממצאי ביקורת שהיו בשלבי טיוטה, דוגמת דו"ח הגירעון שעסק בבכירי משרד האוצר ודו"חות נוספים הקשורים למימון בחירות ופריימריז של מתמודדים בר שימות לכנסת, דבר שפגע קשות בהליך הביקורת. כזכור, מבקר המדינה פרסם לפני כחצי שנה דו"חות ביניים שעסקו בכמה היבטים במשבר הקורונה, שבהם דו"ח שעסק במ שרד החינוך בדגש על היער כות ללמידה מרחוק, דו"ח שעסק ברשות המסים ובטיפול בהחז רי המס, ודו"ח שעסק ביעילות השימוש באיכוני השב"כ של מאומתי קורונה. במשרד מבקר המדינה עוסקים בימים אלו בשלל נושאי ביקורת, שבהם דו"ח על אירוע מירון, וכן בסיום דו"חות הקורונה.

ממשרד מבקר המדינה נמסר: "בהתאם לחוק מבקר המדינה, חל איסור מוחלט על מסירת ממצאי ביקורת שלא פורסמו לציבור והדבר מהווה עבירה פלילית. משרד מבקר המדינה רואה חשי בות רבה בקיום הליך ביקורת תקין. מעבר לכך, משרד המבקר לא מתייחס להליכים פנימיים כאלה או אחרים".

 ?? צילום: יוסי זליגר ?? מנדלבליט ואנגלמן
צילום: יוסי זליגר מנדלבליט ואנגלמן

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel