Israel Hayom

הדלק מתייקר שוב: עלייה של 18 אג' ל 6.31 שקל לליטר

מהרו לתחנות: החל מחצות יעלו מחירי הדלק זה החודש השמיני ברציפות ● ההתייקרות בשיעור של 2.94% נובעת מזינוק במחירי הנפט באזור ● רכיב המסים במחיר עומד על 4 ש'

- ערן בר טל

המחיר הגבוה ביותר לדלק בשנתיים האחרונות: בחצות הלילה יעודכנו מחירי מוצרי הדלק הנמכרים לצרכן בתחנות הדלק.

המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת בתחנה בשי רות עצמי )כולל מע"מ( לא יעלה על 6.31 שקלים לליטר, עליה חדה של 18 אג' מחודש קודם. תוספת בעד שירות מלא תעמוד על 21 אגורות לליטר )כולל מע"מ(.

בחודש שעבר התייקרו מחירי הד לקים בתחנות ב 7 אגורות לליטר בעקבות התייקרות של 4% במחי רי הנפט באזור. מאז דצמבר האח רון, אז החלה ההתאוששות בעולם מההגבלות החמורות בעקבות הת פשטות הקורונה, זינקו מחירי הדלק בארץ ב 97 אגורות לליטר.

בחודש האחרון המשיכה מגמת הזינוק במחירי הנפט בשיעור של ,9.38% אולם לפי נוסחת חישוב ההתייקרות מחיר הנפט מהווה רק 26% ממכלול הרכיבים. שער הח ליפין כמעט לא השפיע על המחיר (0.25%) וכרגיל הרכיבים המרכזיים הם מס הבלו, המהווה 3.08 שקלים ממחיר ליטר בנזין והמע"מ המהווה 92 אגורות ממנו.

מחירי הנפט בעולם עולים עם התאוששות השווקים והעלייה בביקוש לנפט. משבר הקורונה הביא לירידה בכושר הייצור של היצרניות הגדולות, מה שהביא לירידה מסוימת בכושר הייצור. לפי החוזים העתי דיים על הנפט הוא צפוי להמשיך לעלות בחודשים הקרובים.

השיא עוד לפנינו

בחודש מאי אשתקד, בשיא משבר הקורונה, עמד מחיר ליטר בנזין בת חנות על 4.79 שקלים לליטר – מאז השלימו המחירים התייקרות של יותר מ 30% בשנה. אך אם נסת כל על העבר השיא במחירים עדין לפנינו: בספטמבר 2012 עמד מחיר ליטר בנזין על 8.25 שקלים – קצת יותר מ 30% ממחירו החדש.

כאמור, לפי התחזיות המסתמ נות כעת מחירי הדלק ימשיכו לע לות בחודשים הקרובים, עם העלייה במחירי הנפט בעולם. בינתיים קצב החדירה של הרכבים החשמליים וההיברידים בארץ ממשיך לעלות, מה שצפוי להוריד את הביקוש לדלק בארץ. הממשלה צפויה להגיב על הירידה בביקוש, שתביא לירידה בהכנסות המדינה מהמסים הגבוהים על הדלק, בהטלת מסים חדשים על בעלי הרכבים וביניהם אגרת גודש בכניסה לערים והיטל נסועה – מס שיוטל בהתאם למספר הקילומטרים בשנה. ההיטלים האלה יבטלו את היתרון של החיסכון הכספי לנהגים בהוצאות על הדלק.

 ??  ??

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel