Israel Hayom

קבנדיש הפתיע, גרייפל הוביל מחאה

- טור דה פראנס אלי שטרן

מארק קבנדיש ,(36) הספרי נטר הבריטי של קבוצת דקוניק קוויקסטפ, לא אמור היה לר כוב בטור דה פראנס השנה. אלא שפציעה של סם בנט פינתה לו את המקום לרשום את אחד מה רגעים המרגשים בטור היוקר תי עד כה, לאחר שניצח בקטע הרביעי בעזרת חבריו לקבוצה.

"להיות כאן זה מיוחד. לא האמנתי שאחזור למרוץ הזה בכלל, לא כל שכן שאנצח בקטע", סיכם בדמעות של אושר מי שאמור בכלל להוביל את ז'וליאן אלא פיליפ לצמרת הדירוג הכללי. אבל אתמול, בקטע הרביעי, כולם עבדו בשבילו.

מי שמשך את רוב תשו מת הלב עם פתיחת הקטע היה אנדרה גרייפל, הרוכב הגרמ ני הוותיק של קבוצת ישראל סטארט אפ ניישן, שעמד בראש תנועת מחאה שקראה להגברת המודעות לבטיחות הרוכבים, בייחוד לנוכח ההתרסקויות הר בות שאירעו בקטעים הראשו נים בטור. "הסכמנו על סוג של מחאה במהלך הקטע הניטרלי במרוץ, אבל הרוכבים לא עצרו, אז רכבתי קדימה ועצרתי", הס ביר אתמול, "אני כנראה אחד הרוכבים הוותיקים במרוץ, אז לקחתי את האחריות עלי".

עומר גולדשטיין סיים את הקטע במקום ה .101

מתאו ואן דר פול שמר על חולצת המוביל הכללי, וילבש אותה גם בפתיחת הקטע החמישי היום, שיהיה נגד השעון למרחק 27 ק"מ ,13:10) יורוספורט(.

 ??  ??

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel