Israel Hayom

"מיסוי המשקאות יעודד הברחות מהרשות"

היאלי יעקבי־הנדלסמן

- היאלי יעקבי־הנדלסמן

אחד הסעיפים בחוק ההסדרים המוצע על ידי שר האוצר, אביגדור ליברמן, הוא הטלת מס קנייה על משקאות מסוכרים.

בדומה למסי קנייה על טבק ואלכוהול, הרעיון הוא לצמצם את צריכתם ולהפחית מהנזקים הבמ ריאותיים הנגרמים מצריכת משמ קאות עתירי סוכר.

עם זאת, גורמים בתחום המיסוי מזהירים כי חוק זה יעודד הברחות מהרשות הפלשתינית ובכך יתרום לפיתוח התעשייה הפלשתינית על חשבון זו המקומית. לדברי אותם גורמים, אין זו הפעם הראשונה שהמ עניין אינו נלקח בחשבון. הניסיון מלמד שפער הנובע ממיסוי יביא להברחת כמויות אדירות של משמ קאות מהרשות הפלסטינית.

יצוין שלפי הסכם פריז, ישראל והרשות הפלשתינית אמורות לתאם את מסי הקנייה ביניהן כדי למנוע פערים כאלה שיעודדו הברחות. לכן החלטה כזו בישראל צריכה להתיישר עם החלטה דומה ברשות.

לפי אותו הסכם, ישראל לא יכומ לה לקבוע כי הרשות תחיל את המס. עם זאת, אם הרשות לא מחילה את המס, היא מפירה את הסכם פריז. לפי סעיף 6 לפרוטוקול הכלכלי נספח ג', "שיעורי מס קנייה בתחום סממ כותו של כל מנהל מס יהיו זהים". לפי סעיף ,1 "מנהלי המס הישראלי והפלשתיני יטילו ויגבו מע"מ או מסי קנייה על ייצור מקומי".

55 מיליון חפיסות

יצוין שכיום בקבוק משקה קל של 2 ליטר נמכר בלא יותר ממ5.3 שקלים, ובמקרים רבים נמכרים בקבוקי משקה זולים עוד יותר, מייצור מקומי. לפי הצעת האוצר, מס הקנייה יהיה 2.6 שקלים על 2 ליטר לפני מע"מ - זאת אומרת שהוא יכפיל את עלות הבקבוק ברשות, אם גם היא תאמץ את החוק.

במילים אחרות, משאית אחת של משקאות תחויב במס של 40,000 שקמ לים. ישראל והרשות מתחשבנות בימ ניהן על המס הנגבה בפועל, ומחזירות זו לזו את המסים העקיפים שנגבים.

אחת הדוגמאות הבולטות היא מסי הקנייה על מוצרי טבק. אלא שלפי דו"ח מבקר המדינה, גם רשות הממ סים לא עושה די כדי לאכוף את הגבייה במעברי הגבול. לפי הדו"ח, בשנת 2017 לא פחות ממ55 מיליון חפיסות סיגריות הוברחו. כאמור, גם בבקבוקי השתייה ייווצר הפימ תוי הגדול שלא לדווח על מס הקמ נייה במעברים. נוסף על כך, המס מוטל על היצרנים והיבואנים, אך אם יצרן ביו"ש או בעזה ימכור את סחורתו למפיצים - הם יוכלו להעמ ביר אותה לישראל מבלי לשלם מס, בטענה שהם לא יצרנים ולא יבואנים. מרשות המסים נמסר: "הנושא נבחן".

 ??  ??
 ?? צילום: ?? משקאות קלים
GettyImage­s
צילום: משקאות קלים GettyImage­s

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel