Israel Hayom

החינוך המיוחד הוחרג, אך הכיתות נותרו סגורות

- נועם )דבול( דביר

אף שהחינוך המיוחד אמור היה לפעול כבשגרה, כל הכיתות הפועלות בבתי ספר רגילים נותרו אתמול נעולות וכך צפוי גם היום.

השביתה הכללית של הסתדרות המורים אמנם החריגה את החי נוך המיוחד, אלא שבמערכת ישנם עשרות אלפי תלמידים שלומדים במוסדות רגילים - והם לא יכולים היו להגיע לבתי הספר. החשש של הוריהם עצום מכיוון שהמגמה אמו רה להימשך גם היום, אחרי שבה סתדרות הסבירו כי פתיחת כיתות חינוך מיוחד בבתי ספר מחייבת את המנהלות להתייצב במוסד.

ההחלטה של הסתדרות המורים הולידה תסכול בקרב הורים לילדים בחינוך המיוחד. "מדובר באפליה", טוענת ענבר כרמל, אם לתלמיד בכיתה א' מנס ציונה. "תלמידים בחינוך המיוחד לומדים כרגיל, בעוד ילדינו המתחנכים בכיתות תקשורת לילדים אוטיסטים בבית ספר רגיל - נאלצו להישאר בבית. מעולם לא היה דבר כזה. הם מפספסים טיפולים כמו ריפוי בעיסוק, קלינאית תקשו רת וכדומה. הם חווים נסיגה והתקפי זעם כי השגרה שלהם נקטעה. אני מבינה את השביתה, אבל אי אפשר לפגוע בילדים".

מנכ"ל אלו"ט, דדי עטאס, מזכיר כי שיבוש שגרת החינוך מהווה פגי עה קשה בתלמידים האלה. "הגיע הזמן שתשתרש הכרה כי חינוך מיוחד הינו שירות ולא מקום - והוא הולך אחר התלמיד באשר הוא הולך", אמר. "לא אמור להיות הבדל בין בית ספר לחינוך מיוחד לבין כיתת חינוך מיוחד הממוקמת בבתי הספר של החינוך הכללי".

מנגד, עובדות ההוראה בחינוך המיוחד, שהוחרגו מהשביתה, הפנו אתמול אצבע מאשימה כלפי יפה בן דויד. "אני לא מצליחה להבין למה מחריגים אותנו. כנראה יותר חוששים מתגובת ההורים ופחות מכך שהצוותים הולכים ומתמע טים", אמרה דניאל, גננת בחינוך המיוחד. "מתעלמים מהקושי שלנו. השכר שלנו משפיל ביחס לחשיבות העבודה הקשה שלנו. אנחנו שקו פים, הלוואי שמישהו ישמע את קו לנו - גם לנו מגיע לשבות".

דניאל, שעובדת במשרה מלאה והיא בעלת תואר שני, מספרת כי היא משתכרת פחות מ 7,000 שקל בחודש. "יוקר המחיה, השכירות והמצרכים בסופר עולים ועולים, ואני מוכרחה להיעזר בהורים שלי כדי לשרוד. אני רוצה להיות מסוג לת לשלם על דברים בעצמי כי אני עובדת מספיק קשה".

 ?? ?? ענבר כרמל. "מדובר באפליה"
ענבר כרמל. "מדובר באפליה"

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel