Israel Hayom

"זה לא רק הכסף - דרושה ברית חדשה"

כינסנו שלושה אנשי חינוך בכירים לשיחה סוערת על עתיד החינוך ● "חייבים לשבור את המערכת - אי אפשר לעשות עוד מאותו דבר"

- עדי רובינשטיין

בסופה של שנה מאוד מא תגרת לחינוך בישראל, שמסתיימת בעוד מופע בלהות מבית מדרשה של יפה בן דויד, כינסנו שלושה ראשי מחלקות חי נוך מובילים ברשויות המקומיות, לשיחה חופשית ומעמיקה על המצב הנוכחי של מערכת החינוך הישראלית.

שירלי רימון ברכה, ראשת מי נהל חינוך בעיריית תל אביב יפו; שלומי דהן, מנהל אגף חינוך בעי ריית חדרה; ואלי מאירי, ראש אגף החינוך בעיריית טבריה. שלושתם אנשי חינוך ותיקים, עם תעודות והישגים. רגע לפני הקורונה הש לושה חשבו כי הרע עוד לפנינו, אבל לטענתם דווקא המגיפה סי פקה להם אפשרות אדירה לשינוי.

שנתיים של מגיפה עולמית היו מאתגרות, אבל אילצו את כל המעורבים להחיות מחדש מערכת מיושנת ומנומנמת, וזו לקחה את ההזדמנות בשתי ידיים. עכשיו, הם אומרים, כל זה נגמר וכולנו חזר נו לצורת מחשבה שאינה מתאימה לילדי ישראל במאה ה .21

אה, ויש עוד מוטיב שיחזור על עצמו לאורך כל השיחה עימם: זה לא הכסף, או לפחות זה לא רק הכסף - כי הכסף נמצא ומתגל גל בתוך המערכת, ומדינת ישראל יודעת לחלק כסף לחינוך.

"גם אם נעלה, וצריך להעלות את המשכורת באופן גורף לכל המ ערכת לאורכה ולרוחבה, זאת לא התשובה המספקת", הסבירו רימון ברכה, דהן ומאירי. "אנחנו צרי כים לכרות ברית חדשה בינינו לבין משרד החינוך. מה שהיה, לא יכול להמשיך ולהיות. צריך לשנות את הכל מהתחלה ועד הסוף, לאורך כל השדרה".

לגבי האופן שבו השינוי הרוחבי במשרד החינוך מוכרח להיראות, השלושה מסכימים כי "צריך לש בור ולנתץ הכל, ואז לבנות משהו חדש לגמרי מן היסוד. אחרת, אנחנו נמצא את עצמנו במצב שלא חשבנו שנהיה בו.

"חייבים לשבור את המערכת - אי אפשר לעשות עוד מאותו דבר. גם אם ישלמו דמי שתיקה למורים, עוד עשרה אחוזים, זה לא זה".

אנשי החינוך חשפו בפנינו לראשונה את הנתונים המדאיגים לקראת שנת הלימודים הקרובה, כשצפוי מחסור של מאות מורים וגננות, פסיכולוגים, קלינאי תק שורת ואפילו אנשי תחזוקה, שלא מוכנים לפתוח את שנת הלימו דים הבאה. "הגיע הזמן שיקום כאן ראש ממשלה שיגיד: מערכת החי נוך חשובה לי. אבל אף אחד לא אומר את זה".

הכתבה המלאה תתפרסם ביום שישי במוסף "ישראל השבוע".

השינוי נחוץ, מתעקשים שלושת

בכירי החינוך. "גם אם נעלה משכורות באופן גורף לכל המערכת, זאת לא התשובה המספקת"

 ?? ?? שירלי רימון ברכה, שלומי דהן ואלי מאירי. "תקופה מאתגרת"
שירלי רימון ברכה, שלומי דהן ואלי מאירי. "תקופה מאתגרת"

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel