Israel Hayom

"האיום על שגרת חייו של האזרח זקוק לטיפול נחוש ובלתי מתפשר"

במערכת הביטחון הביעו סיפוק רב מההחלטה להוציא לדרך את "המשמר הישראלי" ● ההערכה היא כי עד סוף השנה ימונו כ 3,500 אנשי מילואים: "מדובר במסה של כוח מיומן ומקצועי"

- איציק סבן

במשטרה ובמשמר הגבול שבעי רצון מההחלטה על הקמת המשמר הלאומי לישראל.

קצין משטרה בכיר אמר אתמול ל"ישראל היום" כי הקמת המש מר הלאומי היא "הכרה רשמית של הממסד בצורך לחזק את הבי טחון האישי על כל צורותיו, והבנה שהאיום על שגרת חייו של האזרח זקוק לטיפול נחוש ובלתי מתפשר".

מפקד משמר הגבול, ניצב אמיר כהן, התמנה למפקד המשמר בשלב הזה, אך ההערכה היא כי בתוך כמה שנים משמר הגבול יוסב למשמר הלאומי. ההערכה היא כי עד סוף השנה המשמר הלאומי ימנה כ 3,500 אנשי מילואים, 1,000 מת נדבי חוד, 1,000 מתנד בים קלאסיים, והכוח הס דיר יגדל בכ 700 לוחמים.

"לייצר ביטחון"

"מדובר במסה של כוח מיומן ומ קצועי שיוכל להשתלט על טרי טוריה ולייצר ביטחון היקפי רחב מאוד", אמר אתמול קצין משטרה בכיר. "אל תפיסת הביטחון של ישראל עוד מימיו של בן גוריון - שנשענת על ביטחון, כלכלה, חברה ויחסי חוץ - הצטרפה רגל נוספת של ביטחון פנים".

כמו כן, המשמר הלאומי יתפ קד כאקס טריטוריאלי שימנה שש זרועות לטיפול בתופעות מרכזיות: מניעת הסתננות שב"חים, מלחמה בהברחות אמל"ח, טיפול בפשי עה החקלאית, ירי לא חוקי וטיפול בנשק הלא חוקי.

"מדובר במשימות לאומיות, שה טיפול בהן על ידי המשמר ימקד את המשטרה הקלאסית לטפל במשי מותיה העיקריות כמו טיפול בא לימות ובעבריינות, שמטרידות את האזרחים, ובמתן שירות".

כאמור, כפי שנחשף ב"ישראל היום", שלשום הכריזו ראש הממשלה נפתלי בנט, השר לביטחון הפנים עמר בר לב, מפכ"ל המש טרה רב ניצב יעקב שבתאי ומפקד משמר הגבול ניצב אמיר כהן על הקמת "המשמר הישראלי", שהוא הלכה למעשה המשמר הלאומי.

 ?? ?? "ישראל היום", 09.05.2022
"ישראל היום", 09.05.2022

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel