Israel Hayom

"הפוגע במוסלמים – דינו שחיטה"

מורים בתיכון בעכו שפרסמו פוסטים מסיתים ברשת זומנו לבירור

- יפעת ארליך

בעקבות תחקיר "ישראל היום": ארבעה מורים מתי כון "אורט חילמי שפעי" בעכו זו מנו לבירור, לאחר שפרסמו פוס טים מסיתים נגד ישראל ברשת החברתית פייסבוק.

מדובר בעאדל ריאן, אדם קשא שא, גינאן מוסלמני וחולוד פאודי. הארבעה פרסמו פוסטים מחרחרי מלחמה, בעיקר במהלך המהומות בעכו, במבצע שומר חומות, במקום להרגיע את האווירה כפי שמצופה מאנשי חינוך.

כך למשל ריאן, שמשמש מורה לאזרחות ורכז המקצוע, כתב ב :10.02.21 "הלוואי שתקבלו )חיילי צה"ל והשוטרים, י"ע.( שי תוק בידיים, הו אללה. אללה שמור על מסגד אל אקצא". ריאן כתב עוד: "אללה, הגן על הנוער המוסלמי, תן לנו ניצחון על אלו שעשו לנו עוול". נוסף על כך שיתף פוסט שבו סרטון של זריקת אבנים, התפרעות ומע צרים בהר הבית, עם הכיתוב המ קומם: "העצורים מגינים על כבוד האומה לנוכח פלישת כוחות גדולים של הכיבוש לאל אקצא ירושלים מתקוממת".

יום למחרת המשיך וכתב: "הו אללה, הענק ניצחון לעם של מוח מד, אללה הענק ניצחון למוסלמים על אויביהם". מוסלמני, שעובדת כמורה לס פורט באורט חילמי, שיתפה במהלך "שומר החומות" פוסט תמיכה "בשביתת ההז דהות עם תוש בי רצועת עזה ונגד מעשי הטבח בעזה", לשון הפוסט. בהמשך ולאורך השנה שח לפה מאז, כתבה מוסלמני עוד כמה פוסטים שהביעו תמיכה במחבלים היושבים בכלא. פאודי, מורה לא נגלית בתיכון, פרסמה במהלך מאי 2021 שלושה פוסטים עם הציטו טים: "מי שרוצה ברעת המוסלמים - עונשו שחיטה".

בעקבות פניית "ישראל היום", הורה ראש עיריית עכו, שמעון לנקרי למנכ"ל רשת אורט לב חון מיידית את המשך העסקתם של המורים. לנקרי גם נפגש עם מפקד תחנת משטרת עכו סנ"צ ניר ג׳מבר וביקש שתיבדק פליליות הדברים המיוחסים למורים. "הד ברים שראיתי מרתיחים ומקוממים במיוחד. לא יעלה על הדעת שאנ שי חינוך אשר מקבלים את שכרם ממדינת ישראל ואמורים לחנך את ילדי העיר לא זרחות טובה ולחיים משו תפים יפיצו ביטויי שנאה והסתה. לא ניתן לקולות הרעים האלה להמשיך ולהתקיים כאילו לא קרה פה דבר. אני מקווה שהמ שטרה ויתר גורמי הביטחון יטפלו היטב בעשבי הפרא אלה".

מרשת אורט נמסר כי המורים זו מנו לשימוע לפני פיטורין: "מגנים כל הסתה ואילמות, ופועלים לקידום הדו קיום בעיר".

התחקיר המלא - ביום שישי ב"ישראל השבוע".

 ?? ?? שמעון לנקרי
שמעון לנקרי
 ?? ?? אורט חילמי שפעי צילום: מישל דוט קום
אורט חילמי שפעי צילום: מישל דוט קום

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel