Israel Hayom

מדינה בעיצומים: ביום ראשון - נהגי האוטובוסים ישבתו

טוענים: שרת התחבורה מיכאלי מתעלמת מהדרישות שלנו ● "צפויים פקקי תנועה קשים ביותר, ועל הציבור להתכונן"

- אסף גולן

עומדים במקום. נהגי האוטובו סים של חברות התחבורה: אל קטרה אפיקים, אקסטרה, תנופה, דן באר שבע ובית שמש אקספרס מח ריפים את צעדי השביתה שלהם, המ שפיעים על נוסעים רבים ברחבי הארץ.

על פי הודעה שפרסמו אתמול, בהמ שך לשביתות שהיו בשבוע שעבר, כלל נהגי חברות אלו ישבתו ביום ראשון הקרוב, וזאת תחת הטענה כי "לנהגים אין חופשת בחירות - התעלמות השרה מסכנת את חיי הנהגים והנוסעים".

בהודעת ההסתדרות הלאומית שמייצגת את הנהגים נכתב כי "אלפי נהגי ונהגות האוטובוסים וההסתד רות הלאומית הודיעו כי לאחר ששרת התחבורה מרב מיכאלי ממשיכה לסרב לשפר את שכרם ולדאוג לביטחונם ולרווחתם, ואפילו להיפגש עימם, הם ישבתו ביום ראשון הקרוב - מתחילת שעות הפעילות בשעות הבוקר המוק דמות ועד השעה ."9:00

על פי הנהגים, "השביתה צפויה לה תקיים ביום א' בשעות השיא, בזמן פי זור הילדים במערכות החינוך וחזרת חיילי צה"ל לבסיסים. צפויים פקקי תנועה קשים ביותר, ועל הציבור לה תכונן לכך".

חשוב לציין כי השביתה הנוכחית היא המשך של עיצומי הנהגים מיום ראשון השבוע, אז הם שבתו שעתיים בשעות הבוקר, וכן הם שבתו בשי שי שעבר.

הנהגים טוענים כי קיים מחסור ענק של 5,000 נהגים רק בשנת ,2022 וכי המצב הזה מעמיס מאוד על הנהגים הקיימים ויוצר מציאות שבה נהגים רבים נמצאים על הכביש משמרות ארוכות מאוד כדי לעמוד בביקושים לתנועה. נוסף על כך, הנהגים מלי נים על מצבם הבטיחותי וטוענים כי 40% מהנהגים הותקפו במהלך עבו דתם שורה ארוכה של תקיפות מי לוליות ופיזיות. בנוגע לכך, על פי ארגון הנהגים, רק השנה כבר נספרו 300 תקיפות.

אל שתי הבעיות האלו מצטרפת המציאות של שכר יחסית נמוך שמ שתכרים הנהגים בדרך. ביחס לכך, חלקם צריכים לעיתים לעבוד משמרת כפולה כדי להביא שכר ראוי לביתם בסוף החודש.

 ?? ?? קיים מחסור ענק של 5,000 נהגים. אוטובוס בב"ש צילום: דודו גרינשפן
קיים מחסור ענק של 5,000 נהגים. אוטובוס בב"ש צילום: דודו גרינשפן

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel