Israel Hayom

ככה לא בונים משמר לאומי

- שרה העצני כהן

ראש הממשלה היוצא נפתלי בנט השאיר סוכרייה כשעזב את התפ קיד השבוע. ביחד עם משרד ביטחון הפנים, המשטרה ומג"ב, הם הכריזו על "המשמר הישראלי".

המשמר הישראלי, לפי ההכרזה של בנט, יהיה כוח מיומן ומאומן שיוכל לפעול בכמה זירות בו בזמן ולהתמודד עם הפרות סדר ותרחישי חירום.

החלום של בנט ושל הפיקוד הבכיר של המשטרה הוא, שהמשמר הישראלי יתבסס על מג"ב ולא על המשטרה הכחולה. הוא אמור להיות מורכב משלושה סוגים של כוחות: הראשון, תגבור כוחות הסדיר והקבע של מג"ב במאות לוחמים. הכוח השני הוא המילואים של מג"ב, שאמורים להיות מתוגברים בכוחות חדשים ונוספים על הקיימים, כולל הצטיידות באמצעים מתקדמים. הכוח השלישי הוא מתנדבים אזרחיים שאמורים לתגבר את כוחות מג"ב, במסגרת של "המתמיד".

כל זה קורה, כשבמקביל מתפרסמות ידיעות מדאיגות על משבר כוח אדם חריף במשטרת ישראל. יש גל התפטרויות אדיר במשטרה, ובתוך חודש התפטרו 101 שוטרים והצפי הוא להתפטרות של 1,000 שוטרים עד סוף השנה. אחרי אירועי "שומר החומות" ופרעות מאי ,2021 המשטרה היתה צריכה לגדול באופן משמעותי, אבל במקום זה השוטרים בורחים.

חולי נוסף שנותר ללא מענה ברור הוא במבנה ובהפעלת הכוח בחירום מול איומים לאומניים. בפרעות מאי 2021 הבעיה לא היתה רק מחסור בכוח אדם משטרתי או מג"בניקי. הבעיה הגדולה יותר היתה בהפעלת הכוח, כששוטרים ולוחמי מג"ב לא הפעילו כוח מינימלי מול פורעים ערבים ששרפו, פצעו, יידו אבנים ורצחו. הם לא חתרו למגע, לא הש תמשו באמצעים מינימליים לפיזור הפגנות, קל וחומר לא בנשק חם. במקרים מסוימים הם אף ביקשו מאזרחים שיאבטחו וישמרו על בתי כנסת ומוסדות לימוד כדי להרחיק את הפורעים.

לאחר הפרעות התגאה מפכ"ל המשטרה שלא היו הרוגים ערבים מקרב הפורעים: "הגענו למצב שבארבעה ימים חיסלנו אינתיפאדה עם אפס הרוגים מהצד השני", הוא אמר. שלושה יהודים נרצחו בפרעות, ביפו, בעכו וברמלה. על מה היתה גאוותו של המפכ"ל, באופן אבסורדי? על כך שהמשטרה לא הרגה אף אחד מהפורעים. עד שלא נשנה את אופן החשיבה הזה, שמשפיע על התפעול והתפקוד בשטח, לא יעזור שום משמר לאומי או ישראלי, לא יעזרו גם מיליוני שקלים.

ראש הממשלה בנט הכריז שהוא תקצב את המשמר הלאומי הישראלי ב 40 מיליון שקלים. זו התחלה יפה ונחוצה, אך כרגע היא נותרת נכה ותלויה באוויר. היא חסרה את הצלע של שינוי הפעלת הכוח, והיא חסרה את הצלע של תיקון המשבר החמור במשטרה הכחולה.

יש רעב עצום בקרב אזרחי המדינה להתנדב ולהגן על עצמם ועל הקהילות שלהם. אפשר לראות את זה בקפיצה האסטרונומי­ת בבקשות לקבלת רישיון נשק ואפשר לראות את זה ביוזמות אזרחיות שצומחות מלמטה.

כדי להיערך למלחמה עתידית, צריך לשנות את מודל החשיבה וההפ עלה לחלוטין, לא לשים פלסטר.

 ?? ??

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel