Israel Hayom

שחור ופתור

- טומי שמיר

הוראות המשחק:

בראש כל טור וכל שורה מופיעה סדרת מספרים. כל מספר מציין רצף של משבצות שיש להשחירן. השחירו את המשבצות על פי המספרים ועל ידי הצלבה ביניהם, והותירו בין הרצפים משבצות ריקות. לאחר כל רצף תבוא לפחות משבצת ריקה אחת. המספרים מופיעים לפי סדר הרצפים. לאחר שתשחירו את כל המשבצות יתקבל ציור. בהצלחה!

 ?? ??

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel