Жағым­ды ұсақ-түй­ек­тер

Tengri - - Air Astana -

Жақ­сар­ты­лған ды­быс са­па­сы­мен, шуыл­ды оқ­ша­у­ла­у­ы­мен, ыңғай­лы қон­ды­рғы­сы­мен және жаңа ди­зай­ны­мен ерекше­ле­нетін жаңа құлаққап­тар­мен му­зы­ка ты­ң­дау және фильм­дер кө­ру эко­ном-класс жо­ла­у­шы­ла­ры үшін ен­ді бұры­нғы­дан да жай­лы бо­ла­ды. Кіш­кен­тай жо­ла­у­шы­ла­ры­мы­зға да біз ай­шы­қты ди­зай­н­мен және жай­лы қон­ды­рғы­мен жетіл­діріл­ген құлаққап­тар­ды ұсы­на­мыз. «Эйр Аста­на» бор­тын­да фильм­дер кө­ру мен му­зы­ка ты­ң­да­удан ләз­зат алы­ңы­здар!

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.