Шам­дар қа­ла­сы

Tengri - - Destination -

Хой­ан­да толған ай кезін­де жарқы­раған жа­ры­қтар­ды сөн­діріп, шам­дар жаға­ды, олар­дың ішін­де шай шы­рағ­дан­да­ры жа­нып тұра­ды. Ескі қа­ла­ның кө­ше­лері осы ай сай­ы­нғы ме­ре­кені той­лап, шат көңіл-күй­мен қы­ды­рып жүр­ген адам­дарға то­лып ке­те­ді.

Егер сіз­дер толған ай кезі­нен кей­ін кел­сеңіз­дер, бәрібір кіш­кен­тай сам­панқай­ы­қ­пен өзен­де се­ру­ен­деп, рақатқа ба­та­сыздар. Вьет­нам­да ата-ба­ба­лар­ды қастер­лей­тін ежел­гі дәстүр бой­ын­ша, ішін­де шы­рағ­дан жа­нып тұрған өз­деріңіздің қағаз­дан жа­салған же­ке шам­да­ры­ңы­зды қай­ы­қтан жі­бе­ре ала­сыздар.

Қай­ы­қ­пен неме­се ескі орам­нан жа­яу жүр­гін­шілер жүретін кө­пір арқы­лы же­ту­ге бо­ла­тын Ан­хой ара­лын­дағы түн­гі ба­зар да — қы­зы­қты орын­дар­дың бірі. Мұн­да кә­де­сый­лар са­та­тын са­ту­шы­лар мен та­мақ та­си­тын ар­ба­лар­дың ие­лері ша­ма­лы кеңістік алу үшін бірін-бірі ите­реді. Ба­за­рдан көп орын

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.