Ва­лю­та

Tengri - - Destination -

Күні ке­ше­ге дей­ін жер­гілік­ті ва­лю­та­ны са­тып алу жаңа кел­ген адам­ды сәл жай­сыздау оқиғаға ұшы­ра­туы мүм­кін еді, өйт­кені ба­за­рда жа­сы­рын ай­ыр­ба­стау арқы­лы ақ­ша­ны екі есе үнем­де­у­ге бо­ла­тын. Ал қазір бәрі де оп-оңай: тиім­ді бағам­мен кез кел­ген банк бөлім­ше­сі­нен ва­лю­та­ны са­тып алуға-са­туға бо­ла­ды, ал егер қыз­мет­кер бер­ген аны­қта­ма­ны сақ­та­саңы­здар, қай­тар­да қа­жетіне қа­рай кері ай­ыр­бас жа­са­у­ла­ры­ңы­зға бо­ла­ды. Маңы­зды ақ­па­рат: банк­тер аме­ри­кан­дық дол­лар­лар­ды, еуро­ны неме­се ре­сей­лік рубль­дер­ді қа­был­дай­ды, ал ва­лю­та­ның басқа түр­лері­мен қиын­ды­қтар туын­да­уы мүм­кін.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.