Notre dame de Paris мю­зиклі

Tengri - - Destination -

Мәс­ке­улік­тер мен Ре­сей аста­на­сы­ның қо­нақта­ры мю­зикл­ден атақты Belle, Danse mon Esmeralda, Le temps des cathédrales ән­дерін фран­цуз тілін­де ты­ң­дай ала­ды. Мю­зикл қой­ы­лы­мы­ның түп­нұсқа­сын оны жа­са­у­шы­лар­дың жаңар­та­тын­ды­ғы ту­ра­лы бұ­дан бір жыл бұрын бел­гілі бол­ды. Әлем­дік пре­мье­ра сол жы­лы күз­де Па­ри­жде­гі Кон­гре­стер Са­рай­ын­да өт­ті. Қой­ы­лым бас ай­нал­ды­ра­тын­дай та­бысқа қол жет­кізді. Спек­такль­ге әр ел­ден кел­ген бел­гілі әр­тістер қа­ты­сты. Көк­тем­де осы орас­ан үл­кен қой­ы­лым Мәс­ке­уде тұңғыш рет көр­сетіледі. Жо­ба­ны қо­ю­шы­лар — фран­цуз­дың культ­тық мю­зикл­дерін­де­гі му­зы­ка­ның ав­то­ры, 1991 жы­лғы Сан-ре­мо жеңім­па­зы Рик­кар­до Коч­чан­те және, Се­лин Ди­он мен Джон­ни Хол­лидей­ді қо­са алған­да, көп­те­ген әлем жұл­ды­зда­ры­на ар­налған ән­дер­дің ав­то­ры Люк Пла­мон­дон. Қа­шан және қай­да: 20-22 сәуір, 19.00, «Юби­лей­ный» спорт ке­шені, Доб­ро­лю­бов д-лы, 18-үй, Мәс­кеу, Ре­сей.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.