Әуе шар­ла­ры­ның Myballoonfiesta ха­лы­қа­ра­лық фе­сти­валі

Tengri - - Destination -

Myballoonfiesta 2018 — Оңтүстік-шы­ғыс Ази­ядағы әу­еде ұшу­шы­лар­дың ең ірі фе­сти­валь­да­ры­ның бірі, он­да әр түр­лі пі­шін­де­гі және түсте­гі әуе шар­ла­рын қы­зы­қта­у­мен қа­тар, со­ларға мініп ұшуға да бо­ла­ды. Сол жер­ден жер­гілік­ті тағам­дар­дың дә­мін та­туға, йо­га са­бақта­рын алуға, ұлт­тық би­лер­ді үй­ре­ну­ге, түр­лі спорт ой­ын­да­ры­на қа­ты­суға және әлем­нің 13 елі­нен кел­ген аэро­нав­тар­дың ең үздік 20 ко­ман­да­сы­ның жұ­мыста­рын та­ма­ша­ла­у­ға бо­ла­ды. Фе­сти­валь­дің әуе шар­ла­ры әде­мі жа­ры­қ­пен әу­еде ұша­тын кеш­кі сал­та­на­ты да бар. Кеш­кі сал­та­нат 18.00-де ба­ста­ла­ды.

Қа­шан және қай­да: 9-11 на­урыз, 16.00-22.00, desa Parkcity, Ку­а­ла­лум­пур, Ма­лай­зия.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.