Қа­лай же­ту­ге бо­ла­ды

Tengri - - Destination -

«Эйр Аста­на» Аста­на мен Ал­ма­ты­дан (Аста­на арқы­лы) Франк­фур­тқа күн­делік­ті рейс жа­сай­ды. Ол жер­ден Бер­лин­ге дей­ін жер­гілік­ті рей­стер­дің бірі­мен бір сағат­тан сәл аса­тын уақыт­та же­ту­ге бо­ла­ды, ал Вей­марға, Дрез­ден­ге және Дес­са­уға дей­ін­гі ұшу са­па­ры 45 ми­нут­тан бір сағатқа дей­ін со­зы­ла­ды.

Қо­сым­ша ақ­па­рат алу үшін біздің ре­сми airastana.com сай­ты­мы­зға кіріңіз­дер неме­се +7 (727) 244-44-77 те­ле­фо­ны арқы­лы ақ­па­рат­тық ор­та­лы­қ­пен ха­бар­ла­сы­ңы­здар.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.