Cathay Pacific әуе ком­па­ни­я­сы­мен әріп­те­стік

Tengri - - Air Astana -

2018 жы­лғы 5 на­уры­зда Сathay Pacific пен «Эйр Астана» код­ше­ринг­тік келісім­ге қол қой­ды, ол Қа­за­қстан­нан,

Азия мен Ав­стра­ли­ядан Гон­конг арқы­лы және кері қа­рай са­я­хат­тай­тын қос әуе ком­па­ни­я­сы кли­ент­терінің ыңғай­лы тоғы­су­лар­дың мол таң­да­уы­на қол­жетім­ділік алу­ла­ры­на кө­мек­те­седі. 25 на­уры­здан ба­стап «Эйр Астана» Ал­ма­ты – Гон­конг марш­ру­ты бой­ын­ша үшін­ші жиілік­ті қо­сты. Cathay Pacific «Эйр Аста­на­ның» Банг­кок – Ал­ма­ты және Се­ул – Ал­ма­ты бағыт­та­ры бой­ын­ша рей­стеріне би­лет­тер са­та­ды. Біздің әуе ком­па­ни­я­мыз да өз ке­зе­гін­де Гон­конг­тан Сид­ней­ге, Мель­бурн­ге, Перт пен Син­га­пурға орын­да­ла­тын Cathay Pacific рей­стеріне би­лет­тер са­та ба­стай­ды.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.