«Ту­ран­дот» опе­ра­сы

Tengri - - Kazakhstan -

«Ер­те­гі­дей ға­жай­ып за­ман­да Пе­кин­де Ту­ран­дот хан­шай­ым өмір сүріп­ті», – деп ба­ста­ла­ды Джа­ко­мо Пуч­чи­нидің аса көр­нек­ті опе­ра­сы­ның либ­рет­то­сы. Пе­кин­нің хас сұлуы ту­ра­лы оқиға­ны «Астана Опе­ра» те­ат­ры Қы­тай мен Ре­сей­дің әлем жұл­ды­зда­ры­мен бір­ге ба­ян­дап бе­реді. Спек­такль­де бү­гін­гі за­манғы ең озық және дәстүр­лі тех­но­ло­ги­я­лар пай­да­ла­ны­лған.

Қа­шан және қай­да: 22-24 мау­сым, «Астана Опе­ра», Д. Қо­на­ев к-сі,

1, Астана қ-сы. То­лық ақ­па­рат astanaopera.kz сай­тын­да.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.