Ме­рей­той­лық пре­мье­ра

Tengri - - Kazakhstan -

Ма­ри­ус Пе­ти­па хо­рео­гра­фи­я­сын­дағы Адольф Адан­ның «Кор­сар» ба­леті — әлем­де­гі ең көп сұра­ны­сқа ие ба­лет­тер­дің бірі. Ре­сей­дің ха­лық әр­тісі, «Астана Опе­ра» те­ат­ры ба­лет труп­па­сы­ның көр­кем­дік же­тек­шісі Ал­ты­най Асыл­мұра­то­ва қой­ған ай­шы­қты да сер­пін­ді спек­такль Қа­за­қстан елор­да­сы­ның 20 жыл­ды­ғы­на ға­на емес, ұлы хо­рео­граф

Ма­ри­ус Пе­ти­па­ның 200 жыл­ды­ғы­на да ар­налған. Сце­но­гра­фи­я­сын аса көр­нек­ті ита­льян­дық су­рет­ші Эцио Фри­дже­рио жа­саған, ко­стюм­дер бой­ын­ша су­рет­ші — «Оскар» сый­лы­ғы­ның ла­у­ре­а­ты Фран­ка Ску­ар­ча­пи­но, қо­ю­шы ди­ри­жер — Ар­ман Оразға­ли­ев. Қа­шан және қай­да: 25 және 26 ма­мыр, «Астана Опе­ра», Д. Қо­на­ев к-сі, 1, Астана қ-сы. То­лық ақ­па­рат astanaopera.kz сай­тын­да.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.