Ха­лы­қа­ра­лық nomad Way кө­шпе­лілер мә­де­ни­етінің фе­сти­валі

Tengri - - Kazakhstan -

Бүкіл әлем­нің эт­но-фольк­лор жан­рын­дағы ең та­ны­мал 80 же­ке ән­шілері мен ұжым­да­ры фе­сти­валь­ға ке­леді, олар: «Ти­гра­ха­уд», «Aб­бос», Baba Zula, Tilla Torok Band, AVESTO, Namgar, «Ча­ла­ма», Magic of Nomads, Shono, «Чы­л­тыс», Zaman, Nordik, «Бай­ры­шев пен Чи­ча­ков», Еділ Хус­са­и­нов пен Satjan Project, Ра­дик Тю­люш және т.б. Му­зы­ка­лық ме­ре­ке Қа­за­қстан жерін­де қазір­гі за­манғы эт­ни­ка­лық му­зы­ка өнерінің ең ай­ту­лы өкіл­дерін бірік­тіруді мақ­сат тұта­ды.

Қа­шан және қай­да: 22-24 мау­сым, Eсіл өзенінің жаға­ла­уы, Астана қ-сы.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.