Қа­лай же­ту­ге бо­ла­ды

Tengri - - Destination -

«Эйр Астана» Астана – Тү­мен марш­ру­ты бой­ын­ша

2018 жы­лғы 2 мау­сым­нан ба­стап ап­та­сы­на үш рет ұша­тын тұрақты рей­сті іс­ке қо­са­ды.

Қо­сым­ша ақ­па­рат алу үшін біздің ре­сми airastana.com веб-сай­ты­мы­зға кіріңіз­дер неме­се +7 (727) 244-44-77 те­ле­фо­ны арқы­лы ақ­па­рат­тық ор­та­лы­ққа ха­бар­ла­сы­ңы­здар.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.