Пе­тер­бург­тің неміс та­мыр­ла­ры

Tengri - - Destination -

Санкт-пе­тер­бург­те Петр I өзінің тәлім­гер­леріне де­ген сүй­іспен­шілі­гін қастер­леп сақтаған орын — «Карл мен Фри­дрих» ре­сто­ра­ны бар. Жай­лы жа­сыл тер­ра­саға қой­ы­лған көлем­ді де ауыр ағаш жиһаз­дың ай­на­ла­сын­да түп­нұсқаға сай­ма-сай киім­дер ки­ген да­я­шы­лар еп­ті қи­мыл­да­ры­мен шұ­жы­қтар­ды, тұз­далған көкөністер­ді және, әрине, көбік­ті су­сын құй­ы­лған үл­кен круж­ка­лар­ды та­сып, ер­сіліқар­сы­лы желіп жүреді. Әр кеш сай­ын әдет­те ре­сто­ранға ерекше сән бе­ретін му­зы­ка­лық топ­тар өнер көр­се­те­ді.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.