Қа­лай же­ту­ге бо­ла­ды

Tengri - - Destination -

«Эйр Астана» Аста­на­дан Пе­кин­ге ап­та­сы­на 4 рет және Ал­ма­ты­дан Пе­кин­ге ап­та­сы­на 7 рет тұрақты рей­стер­ді орын­дай­ды.

Қо­сым­ша ақ­па­рат алу үшін біздің airastana.com сай­ты­мы­зға кіріңіз­дер неме­се +7 (727) 244-44-77 те­ле­фо­ны арқы­лы ақ­па­рат­тық ор­та­лы­ққа ха­бар­ла­сы­ңы­здар.

Пе­кин­нен Ло­янға дей­ін жоға­ры жыл­дам­ды­қты пой­ы­з­бен 3 сағат­та же­ту­ге бо­ла­ды.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.