«Эйр Аста­на» фло­тын то­лы­қты­ру

Tengri - - Air Astana -

«Эйр Аста­на» өз фло­тын ба­ты­ста өн­діріл­ген за­ма­на­уи лай­нер­лер­мен то­лы­қты­руын жалға­сты­ру­да: жақын­да ға­на екі Airbus A321neo ұшағы кел­ді. Жаңа ұшақтар­да 179 жо­ла­у­шы ор­ны бар: биз­нес-кла­ста — 28 және эко­ном­кла­ста — 151, олар­дың әрқай­сысы же­ке уақыт озды­ру жүй­есі­мен жа­рақталған. Airbus A321neo іш­кі және ха­лы­қа­ра­лық бағыт­тар­мен Ре­сей­ге, Гру­зи­яға, Түр­ки­яға, БАӘ-НЕ, Ор­та­лық Азия мен Қы­тай­ға рей­стер­ді орын­дай­ды.

Әуе ком­па­ни­я­сы бар­лы­ғы Airbus A320neo то­бын­дағы 17 лай­нер­ге тап­сы­рыс бер­ді. Со­лар­дың 4-і қазір­гі кез­де жет­кізіліп қой­ды, қалған 13-і та­я­у­дағы екі жыл ішін­де флот­ты то­лы­қты­ра­ды. Осы­ның арқа­сын­да әуе ком­па­ни­я­сы­ның фло­ты әлем­де­гі ең жаңа флот­тар­дың бірі бо­ла­ды.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.