Notre dame de Paris қа­зақ тілін­де

Tengri - - Kazakhstan -

Қа­за­қстан­да алғаш рет «Аста­на Мю­зикл» те­ат­ры­ның ба­за­сын­да Рик­кар­до Коч­чан­те мен Люк Пла­мон­дон­ның

Notre dame de Paris атақты фран­цуз­дық-ка­на­да­лық мю­зиклі қой­ы­лы­мы­ның пре­мье­ра­сы бо­ла­ды. Оның та­бысқа же­ту құ­пи­я­сы ба­сты құра­уы­шта­ры­ның, осы жанр­дың үш ки­ті — Вик­тор Гю­го әң­гі­ме­ле­ген ма­хаб­бат пен сатқын­дық ту­ра­лы таңға­лар­лық оқиға­ның, фран­цуз шан­со­ны мен сы­ған әу­ен­дері ке­ре­мет үн­дескен әде­мі му­зы­ка­ның және, әрине, цирк трюк­та­ры көр­сетілетін тең­десі жоқ шо­удың сәт­ті тоғы­суын­да бо­лып отыр. Мю­зикл әлем­нің 9 тіліне ауда­ры­лған, қа­зақ тілі 10-шы тіл бо­ла­ды.

Қа­шан және қай­да: 11-20 жел­тоқ­сан, Бей­біт­шілік және келісім са­райы, Тәу­ел­сіздік даңғы­лы, 57, Аста­на. То­лық ақ­па­рат 20astana. kz; qazaqconcert.kz сайт­та­рын­да.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.