Се­ло­лық өмір

Tengri - - Destination -

Бри­та­ни­я­ның ең атақты жа­зу­шы­ла­ры­ның бірі бо­лып та­бы­ла­тын Джейн Остин­нің есі­мі де Чарльз Дик­кен­стің есі­мі­мен бір қа­тар­да тұра­ды. XIX ға­сыр­дың ба­сын­да жа­зы­лған оның ро­ман­да­ры бри­тан­дық ал­па­уыт­тар­дың өмірі ту­ра­лы ба­ян­дай­ды және сол кез­де­гі қоғам­да әй­ел ролінің қан­ша­лы­қты шек­те­улі болған­ды­ғын көр­се­те­ді. Остин­нің кітап­та­ры те­рең иро­ния мен қоғам­дық сы­нға то­лы, ал жа­зу­шы­ның өт­кір ре­а­ли­стік көзқа­ра­сы олар­ды оқыр­ман­дар­дың жаңа буын­да­ры­ның ара­сын­да та­ны­мал ете­ді.

Джейн Остин өзінің ең атақты кітап­та­рын, со­ның ішін­де «Тәкап­пар­лық novels. It’s open from Tuesday to Sunday from 10:00 to 17:00.

Some of the pubs and taverns that are mentioned in his novels are still working today. The atmospheric Ye

Olde Cheshire Cheese, located in an alley leading off Fleet Street in the City of London, was mentioned in A Tale of Two Cities. Heading across the River Thames to London Bridge station will bring you to The George Inn, which was mentioned in Little Dorrit and served as a model for an inn featured in Our Mutual Friend. A selection of guided walks of Dickens’ London are offered by dickenslondontours.co.uk all year round.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.