Қа­лай же­ту­ге бо­ла­ды

Tengri - - Destination -

«Эйр Аста­на» Лон­донға ап­та­сы­на 4 рейс орын­дай­ды.

Қо­сым­ша ақ­па­рат алу үшін біздің ре­сми airastana.com сай­ты­мы­зға кіріңіз­дер неме­се

+7 (727) 244-44-77 те­ле­фо­ны арқы-лы ақ­па­рат­тық ор­та­лы­ққа ха­бар­ла­сы­ңы­здар.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.