Се­ул­дік шам­дар фе­сти­валі, Оңтүстік Ко­рея

Tengri - - Destination -

Биы­лғы жы­лы Се­ул­дік шам­дар фе­сти­валі осы­мен тоғы­зын­шы рет өте­ді. Ол дәстүр­лі түр­де қа­ра­ша ай­ы­ның бірін­ші жұ­ма­сын­да ба­ста­ла­ды. Әр түр­лі ел­дер­ден кел­ген сан алу­ан шам­да­ры са­ма­ла­дай жай­наған ай­шы­қты ше­ру­лер Чхон­гечхон бұлағы­ның жа­нын­дағы алаң­нан ба­стап Су­п­хе­ге кө­піріне дей­ін жүріп өте­ді. 1,3 км жер­де әр түр­лі ар­те­фак­тілер және мульт­фильм кей­іп­кер­лері пі­шінін­де­гі шам­дар­ды, сон­дай-ақ бел­гілі бір тақы­рып­тарға ар­налған шам­дар­ды көру­ге бо­ла­ды. Ил­лю­ми­на­ция сағ. 17:00-ден 23:00-ге дей­ін жұ­мыс істей­ді. То­лық ақ­па­рат visitkorea.or.kr сай­тын­да.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.