Рож­де­ство­лық жәр­мең­ке­лер­дің ашы­луы, Гер­ма­ния

Tengri - - Destination -

Ең ай­шы­қты және қы­зы­қты рож­де­ство­лық жәр­мең­ке­лер Гер­ма­ни­яда өте­ді деп есеп­те­леді, өйт­кені осын­дай ба­зар­лар дәстүрі нақ осы ел­де пай­да бо­лып, бүкіл Еу­ро­паға та­ралған. Рож­де­ство қар­саңын­да Гер­ма­ни­я­ның қай қа­ла­сы­на бар­саңы­здар да, сіз­дер осын­дай сұлулы­қтың жа­ны­нан өтіп ке­те ал­май­сыздар, әрі рож­де­ство­лық ба­зар­лар­дың әрқай­сысын­да өз ерекшелік­тері бо­ла­ды: бір жер­де ең әде­мі шыр­ша ой­ын­шы­қта­ры бол­са, ен­ді бір жер­де ыдыс-аяқ, тағы бір жер­де ең таң­да­у­лы дәстүр­лі што­лен пи­ро­гы бо­ла­ды. Соңғы жыл­дар­дағы қы­зы­қты үр­діс — ве­ге­та­ри­ан­дық рож­де­ство­лық мар­кет­тер, олар­да тіп­ті ве­ге­та­ри­ан­дық шұ­жы­қ­ша­лар мен ве­ге­та­ри­ан­дық глинт­вейн­нің дә­мін та­туға бо­ла­ды. То­лық ақ­па­рат www. europeanbestdestinations.com сай­тын­да.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.