Ұлт­тық күн, БАӘ

Tengri - - Destination -

Бірік­кен Араб Әмір­лік­тері 1971 жы­лғы 2 жел­тоқ­сан­да құры­лған және со­дан бері осы күн­ге орай­ла­сты­ры­лған ме­ре­ке­лер кең ауқым­да той­ла­на­ды. Бүкіл ел бой­ын­ша ай­шы­қты ше­ру­лер, кон­церт­тер, қай­ық жа­ры­ста­ры, ең үздік өн­діру­шілер­дің көр­ме­лері өт­кізіледі, парк­тер­де ат­трак­ци­он­дар мен жүл­де­лер­дің ұтыс ой­ын­да­ры ұй­ым­да­сты­ры­ла­ды, шо­пинг ор­та­лы­қта­рын­да және басқа да қоғам­дық жер­лер­де қо­нақтарға араб тәт­тілері ұсы­ны­ла­ды. Кеш­кісін бәрін та­ма­ша ла­зер­лік шо­улар мен от­ша­шу­лар кү­те­ді. Ең сал­та­нат­ты ме­ре­келік іс-ша­ра­лар БАӘ аста­на­сы — Әбу-даби­де (Кор­ниш жаға­ла­уы), сон­дай-ақ ел­дің аса ірі қа­ла­сы — Ду­бай­да (Да­ун­та­ун Ду­бай: Мо­хам­мед ибн Ра­шид же­лек­жо­лы мен Бурдж-парк ара­лы) өте­ді. То­лық ақ­па­рат dubai-online.com сай­тын­да.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.