«Рож­де­ствоға са­я­хат» кө­ше фе­сти­валі, Ре­сей

Tengri - - Destination -

Жаңа жыл­дың қар­саңын­да Мәс­кеу нағыз ме­ре­ке қа­ла­сы­на, ер­те­гі қа­ла­сы­на ай­на­ла­ды. Ор­та­лық кө­ше­лер мен алаң­дар­да ме­ре­келік шо­улар, кон­церт­тер, ше­бер­лік са­бақта­ры, ворк­шоп­тар және ин­тер­ак­тив­ті бағ­дар­ла­ма­лар өте­ді. Қа­ла тұрғын­да­ры мен қо­нақта­ры­на жаңа жыл­дық тәт­тілер­ден дәм та­ту, кө­ше спек­такль­деріне қа­ты­су, өз қол­да­ры­мен шыр­ша ой­ын­шы­қта­рын жа­сау, атақты мә­нер­леп сы­рға­на­у­шы­лар­дың қа­ты­суы­мен мұз ба­летін кө­ру және өз­деріне де конь­ки­мен сы­рға­нау ұсы­ны­ла­ды. То­лық ақ­па­рат travelcalendar.ru сай­тын­да.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.