Жо­ла­у­шы­ның өрес­кел Жүріс-тұры­сы­ның нәти­же­сін­де болған Амал­сыз Қо­нуға Алып кел­ген Жа­у­ап­кер­шілі­гі

Tengri - - Air Astana | Useful Information -

Егер жо­ла­у­шы­ның өрес­кел жүріс-тұры­сы­ның нәти­же­сін­де эки­паж сол жо­ла­у­шы­ны түсі­ру үшін амал­сыз қон­са, он­да ол жо­ла­у­шы амал­сыз қо­ну­мен бай­ла­ны­сқан бар­лық ма­те­ри­ал­дық шы­ғын­дар­ды өтей­ді. Егер жо­ла­у­шы­құқы­қбұ­зу­шы амал­сыз қо­ну­мен бай­ла­ны­сқан әуе­ком­па­ния зи­ян шек­кен шы­ғын­дар­ды өте­уден бас тарт­са, «Эйр Аста­на» АҚ за­қым со­ма­сын сот тәр­тібі бой­ын­ша өтеу үшін сот ме­ке­ме­лерінің қыз­метіне жү­гі­ну­ге то­лы­қтай құқы­ғын сақтай­ды.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.