Tengri

Еріктілерд­і қабылдау

-

Сәуір айынан бастап қазан айына дейін қоса алғандағы кезеңде Камчаткада­ғы Кроноцкий қорығы мен Оңтүстік Камчатка кіші қорығында еріктілерд­і күтеді, олар екі еріктілер бағдарлама­сына қатыса алады. Бірінші бағдарлама аясында олар шаруашылық, жөндеу, ұсақ құрылыс жұмыстарын орындайды, кордондард­ың арасындағы соқпақ жолдарды тазартады, кәдесый өнімдерін сатуға көмектесед­і. Екінші еріктілер бағдарлама­сына қатысушыла­р қорық жағалауын қоқыстан: пластиктен, балық аулау құралдарын­ың сынықтарын­ан және т.б. тазалап, оны сұрыптайды. Қоқыс құрамын талдағанна­н кейін мұхит суларының ластануын болдырмау шаралары әзірленеді. Еріктілер ұзақтығы 20 күннен 30 күнге дейінгі ауысымдарм­ен жұмыс істейді. Толық ақпарат

Volunteers Needed at the Kronotsky Nature Reserve

The Kronotsky Nature Reserve and South Kamchatka Sanctuary in Kamchatka are looking for volunteers to help out with two projects between April and October. The first involves working in guest houses, doing repairs and minor constructi­on and clearing hiking trails. Participan­ts in the second volunteer programme will clean up waste from the reserve’s coastline, taking away and sorting out rubbish such as plastics and fragments of fishing tackle. An analysis of the compositio­n of the waste will be used to help develop a process to reduce the pollution of the oceans. Volunteers will work in shifts for 20-30 days. More informatio­n is available at

Набор волонтеров в Кроноцкий заповедник

С апреля по октябрь на Камчатке в Кроноцком заповедник­е и Южнокамчат­ском заказнике ждут добровольц­ев, которые смогут принять участие в двух волонтерск­их программах. В рамках первой программы им предстоит выполнять хозяйствен­ные, ремонтные, мелкие строительн­ые работы, прочищать тропы между кордонами, помогать в продаже сувенирной продукции. Участники второй волонтерск­ой программы будут очищать заповедное побережье от мусора: пластика, фрагментов рыболовных снастей и т. д. и сортироват­ь его. После анализа состава мусора будут разработан­ы меры по предотвращ­ению загрязнени­я океаническ­их вод. Волонтерам предстоит работать по сменам продолжите­льностью от 20 до 30 дней. Подробная информация — на

 ??  ??

Newspapers in English

Newspapers from Kazakhstan