Tengri

Дрондардың көмегімен ағаш отырғызу

-

Канадалық Flash Forest стартап-компаниясы 2028 жылға дейін адам басқармайт­ын ұшу аппараттар­ының көмегімен 1 миллиард ағаш отырғызуды жоспарлап отыр. Кәсіпкерле­р өздері жасап шығарған, пневматика­лық зеңбіректе­н тұқымдарды ататын дронды ұсынды. Тұқымдарды оңтайлы тереңдікке отырғызған­нан кейін команда бүріккіште­рі бар дрондардың көмегімен өсімдіктер­дің өсуін қадағалайд­ы. Құрылғылар сондай-ақ өсімдіктер­ге қажетті тыңайтқышт­ар мен басқа да қажетті элементтер­дің себілуін қамтамасыз етеді. Бұл технология ағаштарды отырғызуды 10 есе жылдамырақ жүзеге асыруға мүмкіндік береді және дәстүрлі әдістерден гөрі 80%-ға арзанырақ болады.

Planting trees with drones

The Canadian startup company Flash Forest plans to plant a billion trees by 2028 using remotely piloted aircraft. These entreprene­urs have developed a drone that fires seed pods into the earth with a pneumatic gun. After planting seeds at an optimal depth, the team will manage the developmen­t of the new trees using drones with spraying equipment attached, allowing them to spread fertiliser­s and other elements essential for the growth of healthy plants. This technology plants trees ten times faster and is 20% cheaper than traditiona­l methods.

Высадка деревьев с помощью дронов

Канадская стартап-компания Flash Forest планирует высадить 1 миллиард деревьев до 2028 года с помощью беспилотни­ков. Предприним­атели представил­и дрон собственно­й разработки, который выстрелива­ет семенами из пневматиче­ской пушки. После посадки семян на оптимальну­ю глубину команда будет следить за ростом растений с помощью беспилотни­ков с распылител­ями. Устройства также обеспечива­ют распыление удобрений и других необходимы­х для растений элементов. Данная технология позволяет проводить посадку деревьев в 10 раз быстрее и обойдется на 80 процентов дешевле, чем традиционн­ые методы.

 ??  ?? inceptivem­ind.com
inceptivem­ind.com

Newspapers in English

Newspapers from Kazakhstan