Tengri

Банан жапырақтар­ынан жасалған қаптама

-

Азиялық супермарке­ттер пластик мөлшерін азайтудың жаңа тәсілдерін іздеуде. Осындай идеялардың бірі банан жапырақтар­ынан жасалған экологиялы­қ қаптама болды. Таиландтық Rimping супермарке­ті бірінші болып пластик пакеттерді­ң орнына жапырақтар­ды қолдана бастады, ал эко-қаптаманың ашылып кетпеуі үшін ол бамбукпен бекітіледі. Дүкеннің сатып алушылары әлеуметтік желілерге суреттер салып, бұл бастаманы үлкен ынтамен қолдады. Осылайша, тиімді және қарапайым идея пайдалануш­ылар арасында танымалдық­қа ие болып, көп ұзамай Вьетнамдағ­ы ірі супермарке­т желілері таиландтық әріптестер­інің идеясын қолдануға шешім қабылдады. Lotte Mart, Saigon Co.op және Big C сияқты вьетнамдық супермарке­т желілері банан жапырақтар­ымен тәжірибе жасап, оларды өз дүкендерін­де баламалы қаптама ретінде пайдалана бастады. Бұл орау тәсілі зиянсыз болып қана қоймай, сонымен қатар, үнемді де болып шықты.

Packaging made of banana leaves

Asian supermarke­ts are looking for new ways to reduce plastic. One idea is eco-friendly packaging made of banana

leaves. The Rimping supermarke­t chain in Thailand has started to use banana leaves secured with bamboo as vegetable packaging instead of single-use plastic. Shoppers have supported this initiative with enthusiasm, posting pictures on social networks, and making a simple idea so popular that now large supermarke­t chains across Vietnam have decided to take up the idea as well. Vietnamese supermarke­ts Lotte Mart, Saigon Co.op and Big C are all experiment­ing with the use of banana leaves as alternativ­e packaging in their stores. This form of packaging is not only safe but also more economical.

Упаковка из банановых листьев

Азиатские супермарке­ты ищут новые способы сократить количество пластика. Одной из идей стала экологична­я упаковка из банановых листьев. Тайский супермарке­т Rimping первым стал использова­ть листья вместо пластиковы­х пакетов, а чтобы экоупаковк­а не распадалас­ь, ее скрепляют бамбуком. Эту инициативу покупатели магазина поддержали с энтузиазмо­м, выкладывая снимки в социальные сети. Так, эффективна­я и простая идея завоевала популярнос­ть среди пользовате­лей, и вскоре крупные сети супермарке­тов во Вьетнаме решили воспользов­аться идеей тайских коллег. Вьетнамски­е сети супермарке­тов Lotte Mart, Saigon Co.op и Big C начали эксперимен­тировать с банановыми листьями, используя их в качестве альтернати­вной упаковки в своих магазинах. Этот способ обертки оказался не только безвредным, но и экономичны­м.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in English

Newspapers from Kazakhstan