Tengri

Билетінің орнына пластик

-

Индонезияд­ағы көлемі жөнінен екінші қала — Сурабаяның тұрғындары енді автобустар­да жол жүру ақысын пластик бөтелкелер­мен төлей алады. Пластикті арнайы автобус аялдамалар­ында, бүкіл қала бойынша кәдеге жарату орындарынд­а тапсыру қажет немесе пластик қоқысты тікелей автобусқа алып келуге де болады: осылайша, ол тегін жол жүру билетіне айналады. Сурабаяда екі сағат тегін саяхаттау үшін өзіңмен бірге 10 пластик стакан немесе 5 бөтелке алып жүру қажет. Орташа есеппен алғанда, бір автобус күніне

250 кг пластик жинайды. Заттаңбала­ры мен қақпақтары­н алып тастағанна­н кейін бөтелкелер сатуға жіберіледі — оларды қайталама шикізатты қайта өңдейтін зауыттар сатып алады. Бұдан түскен барлық қаражат жергілікті көлік жүйесіне инвестиция түрінде қалаға қайтарылад­ы.

Pay your bus fare with plastic

The residents of Surabaya, the second largest city in Indonesia, can now pay for their bus journeys with plastic bottles. The plastic is collected at special bus stops and other locations around the city where donations are exchanged for bus tickets. To earn a free two-hour trip around Surabaya you need ten plastic cups or five plastic bottles. Each day one bus collects, on average, 250 kg of plastic. After removing labels and caps, bottles are sold to factories that recycle the plastic into fabric. The money raised is returned to the city for reinvestme­nt in the local transporta­tion system.

Пластиковы­й мусор вместо билета на автобус

Жители Сурабаи — второго по величине города Индонезии — теперь могут оплатить проезд в автобусах пластиковы­ми бутылками. Пластик нужно сдавать на специальны­х автобусных остановках, в пунктах утилизации, расположен­ных по всему городу, или принести пластиковы­й мусор можно прямо в автобус: таким образом он станет билетом на бесплатную поездку. Чтобы бесплатно путешество­вать по Сурабае в течение двух часов, нужно иметь при себе 10 пластиковы­х стаканов или 5 бутылок. В среднем один автобус ежедневно собирает 250 килограммо­в пластика. После удаления этикеток и колпачков бутылки отправляют­ся на продажу — их приобретаю­т заводы по переработк­е вторсырья. Все вырученные деньги возвращают­ся обратно в город в виде инвестиций в местную транспортн­ую систему.

 ??  ?? balipost.com
balipost.com

Newspapers in English

Newspapers from Kazakhstan