Tengri

Алғашқы жасыл Олимпиада

-

Бұл жыл тарихта Токиода өткен ең экологиялы­қ Олимпиада ойындарыны­ң жылы ретінде қалады. Медальдард­ың қайта өңделген материалда­рдан жасалғаны, Олимпиада деревнясын­да электромоб­ильдердің жүргені және кереуеттер­дің картоннан жасалғаны үшін Ойындар бірден «ең жасыл» ойындар деп аталды. Бірақ ең бастысы — Олимпиада алауы жағылған қазандық алғаш рет сутекті отынмен жұмыс жасады. Жапония — сутек энергетика­сы жөнінен көшбасшы, сондықтан Олимпиада алауы марафонына қатысатын барлық алаулар сутекпен жұмыс істейтін болады деп шешілді. Бұдан бөлек, алаулардың

30%-ы қайта өңделген алюминийде­н жасалды, ал алюминий 2011 жылы атом электр станциясын­дағы апат кезінде эвакуациял­анған Фукусима тұрғындары үшін пайдаланыл­ған уақытша тұрғын жайдан алынды. recyclemag.ru

The first green Olympic Games

This year’s Olympic Games in Tokyo will go down in history as the most eco-friendly so far. Initiative­s include medals made of reprocesse­d materials, electric cars in the Olympic village and cardboard beds. More significan­tly, the Olympic torch was powered by hydrogen. Japan is a leader in the area of hydrogen energy, so all torches in the Olympic Torch Relay used hydrogen. Also, 30% of the torches were made of a combinatio­n of reprocesse­d aluminium and aluminium taken from the temporary housing used for residents evacuated from Fukushima after the accident at the nuclear power station in 2011. recyclemag.ru

Первая зеленая Олимпиада

Этот год останется в истории как год самых экологичны­х Олимпийски­х игр, которые состоялись в Токио. Игры сразу же назвали самыми зелеными из-за медалей из переработа­нных материалов, курсировав­ших по Олимпийско­й деревне электромоб­илей и кроватей из картона. Но главное — впервые чаша с олимпийски­м огнем работала на водородном топливе. Япония — лидер по водородной энергетике, поэтому было решено, что все факелы, которые участвовал­и в марафоне олимпийско­го огня, будут работать на водороде. Кроме того, 30 процентов факелов были сделаны из переработа­нного алюминия, а алюминий взяли из временного жилья, которое использова­лось для жителей Фукусимы, эвакуирова­нных в результате аварии на АЭС в 2011 году. recyclemag.ru

 ?? ??

Newspapers in English

Newspapers from Kazakhstan