Dar vie­nas kon­su­la­tas

Lietuvos Rytas - - 6 -

Suo­mi­jos Sei­ne­jo­kio mies­te ati­da­ry­tas Lietuvos gar­bės kon­su­la­tas, ku­riam va­do­vau­ja H.K.Or­ren­maa. Ši kon­su­li­nė apy­gar­da ap­ima Pie­tų Po­hjan­mos re­gio­ną.

Suo­mi­jo­je šiuo me­tu vei­kia jau ke­tu­ri Lietuvos gar­bės kon­su­la­tai ir am­ba­sa­da Hel­sin­ky­je.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.