Trau­kia­si dėl vai­ko

Lietuvos Rytas - - 3 -

Iš Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kės L.Mat­jo­šai­ty­tės pa­va­duo­to­jų trau­kia­si V.Vo­bo­le­vi­čius. Va­kar jis pra­ne­šė, kad dėl ne­se­niai gi­mu­sio tre­čio vai­ko nuo 2019 m. sau­sio 1 d. ne­be­ga­lės ei­ti pa­rei­gų. Bet pre­zi­den­tės į ko­mi­si­ją de­le­guo­tas V.Vo­bo­le­vi­čius to­liau liks jos na­rys.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.