At­si­dū­rė li­go­ni­nė­je

Lietuvos Rytas - - 12 -

Atė­nų „Pa­na­thi­nai­kos“ne­nu­vy­ko į Ro­dą žais­ti Grai­ki­jos ly­gos rung­ty­nių.

Ma­čas su Ro­do „Ko­los­sos“eki­pa bu­vo nu­kel­tas, nes Atė­nų ko­man­dą pa­kir­to bė­dos dėl žai­dė­jų svei­ka­tos.

Net še­ši „Pa­na­thi­nai­kos“žai­dė­jai – Ni­kas Ka­lat­his, Di­nos Mi­toglou, DeShau­nas Tho­ma­sas, Ja­me­sas Gis­tas, Ia­nas Vou­giou­kas ir Ste­p­ha­ne’as Las­me – po ke­lio­nės į Vi­to­ri­ją, kur žai­dė Eu­ro­ly­gos rung­ty­nes, šeš­ta­die­nį dėl ap­si­nuo­di­ji­mo bu­vo pa­gul­dy­ti į li­go­ni­nę.

S.Las­me dar sek­ma­die­nį, o ki­ti pen­ki žai­dė­jai pir­ma­die­nį bu­vo iš­leis­ti na­mo, bet Grai­ki­jos ly­gos va­do­vy­bė pa­ten­ki­no „Pa­na­thi­nai­kos“pra­šy­mą ir nu­kė­lė rung­ty­nes.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.