By­la per­duo­ta teis­mui

Lietuvos Rytas - - 6 -

Vil­niaus apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ra Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mui per­da­vė bau­džia­mą­ją by­lą, ku­rio­je bu­vęs Sei­mo na­rys 58-erių G.Mi­ko­lai­tis kal­ti­na­mas ne­blai­vus vai­ra­vęs au­to­mo­bi­lį.

Bu­vęs po­li­ti­kas įkliu­vo lap­kri­čio 3-io­sios ry­tą sos­ti­nė­je, kai vai­ruo­da­mas sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.