Pri­si­mins ko­vų me­tus

Lietuvos Rytas - - 6 -

Vy­riau­sy­bė pa­tvir­ti­no Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos pa­reng­tą Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bės ko­vų pa-

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.