Kon­fis­ka­vo siun­tą

Lietuvos Rytas - - 9 -

Ekva­do­ro po­li­ci­ja kon­fis­ka­vo 2,5 to­nos ko­kai­no, ku­rį per Cent­ri­nės Ame­ri­kos ša­lis bu­vo ruo­šia­ma­si ga­ben­ti į JAV. Kvai­ša­lai bu­vo ap­tik­ti pri­va­čio­se val­do­se.

Siun­ta bu­vo pa­slėp­ta po­že­mi­nia­me san­dė­ly­je, ta­čiau po­li­ci­jai ne­pa­vy­ko su­lai­ky­ti kont­ra­ban­di­nin­kų.

Per­nai Ekva­do­re bu­vo kon­fis­kuo­tos 98 to­nos nar­ko­ti­kų.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.