Gy­do ir ame­ri­kie­čiai

Lietuvos Rytas - - 12 -

Pė­dos trau­mą lap­kri­čio vi­du­ry­je pa­ty­ręs Pas­va­lio „Pie­no žvaigž­džių“ko­man­dos puo­lė­jas Em­ma­nu­elis Omog­bo į aikš­tę tu­rė­tų su­grįž­ti gruo­džio vi­du­ry­je.

Vie­nas nau­din­giau­sių LKL krep­ši­nin­kų bu­vo iš­vy­kęs į JAV

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.