Su­nai­kins tu­ne­lius

Lietuvos Rytas - - 9 -

Iz­ra­e­lio ka­riuo­me­nė pra­dė­jo ope­ra­ci­ją, skir­tą Li­ba­no „Hez­bol­lah“ko­vo­to­jų tu­ne­liams su­nai­kin­ti.

Tei­gia­ma, kad pa­sie­ny­je su Li­ba­nu ap­tik­ti puo­li­mo tu­ne­liai dar ne­bu­vo pra­dė­ti eks­p­lo­a­tuo­ti.

Iz­ra­elis jau ne­kart nai­ki­no Ga­zos Ruo­žą kont­ro­liuo­jan­čios ra­di­ka­lios pa­les­ti­nie­čių isla­mo gru­puo­tės „Ha­mas“tu­ne­lius.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.