Rung­ty­nia­vo ne vi­si

Lietuvos Rytas - - 13 -

Per LKL čem­pio­na­to per­trau­ką daug lais­vų die­nų tu­rė­ju­si Klai­pė­dos „Nep­tū­no“eki­pa už­da­ro­se rung­ty­nė­se na­muo­se 83:80 (18:19, 28:20, 20:22, 17:19) įvei­kė Kė­dai­nių „Ne­vė­žio“krep­ši­nin­kus.

Šia­me ma­če uos­ta­mies­čio eki­po­je nerung­ty­nia­vo ame­ri­kie­čiai Je­rai Gran­tas ir Lo­ren­zo Wil­liam­sas, ku­riems bu­vo su­teik­ta po­il­sio.

Nu­ga­lė­to­jams Lai­mo­nas Ki­sie­lius pel­nė 17 taš­kų, Kė­dai­nių eki­po­je Chaun­sey Col­lin­sas su­rin­ko 20 taš­kų, Gin­tau­tas Ma­tu­lis – 13.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.