Kom­pen­suos vais­tus

Lietuvos Rytas - - 4 -

Nuo ki­tų me­tų sau­sio 1-osios kar­dio­lo­gi­niai vais­tai bus kom­pen­suo­ja­mi 100 pro­cen­tų. Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos skai­čia­vi­mais, maž­daug 700 tūkst. šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­go­mis ser­gan­čių žmo­nių per me­tus tu­rė­tų su­tau­py­ti apie 4,5 mln. eu­rų.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.