Ki­lo nai­kin­tu­vai

Lietuvos Rytas - - 4 -

Bal­ti­jos ša­ly­se bu­din­tys NATO nai­kin­tu­vai pra­ėju­sią sa­vai­tę du kar­tus ki­lo at­pa­žin­ti ir pa­ly­dė­ti tarp­tau­ti­nė­je oro erd­vė­je skri­du­sių Ru­si­jos ka­ri­nių or­lai­vių – tai bu­vo du nai­kin­tu­vai Su-27 ir žval­gy­bi­nis lėk­tu­vas Il-20.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.